Wilt u eens langskomen?

Disclaimer en RBCZ kwaliteitsregister

mijn Disclaimer en kwaliteitsregister RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

Yolande van Bilderbeek is geen arts of medicus en zal nooit de plaats innemen van medische professionals of zorgprofessionals. Zij zal nooit een medisch advies uitbrengen of een medische diagnose stellen. U wordt aangeraden zich te allen tijde met medische vragen, klachten of symptomen te richten tot een medische professional of zorgprofessional, zodat goed onderzoek, diagnostiek en medische zorg u niet worden onthouden. U dient nimmer uw medicatie of artsenbezoeken te staken zonder overleg met uw behandelende arts of specialist. Bij acute medische klachten of psychische problemen, bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten wordt geadviseerd direct medisch professionele hulp in te roepen.

Natuurgeneeskunde en hieraan gerelateerde behandelingen kunnen wel een uitstekende aanvulling zijn op reguliere (medische) behandelingen.

Deze website heeft als doel geïnteresseerden te informeren in de natuurgeneeskunde en hieraan gerelateerde behandelingen. Het is algemene informatie en kan niet worden betrokken op één individueel persoon of één specifieke medische situatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging voor medische zorg of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties. Ook is het niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een zelfdiagnose. Indien u zonder verificatie of nader (medisch) advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Yolande van Bilderbeek aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

In het geval u gebruik maakt van (zelfzorg)geneesmiddelen, betreft het nooit een medisch advies. U wordt aangeraden altijd de bijsluitertekst of de gebruiksaanwijzing goed te lezen, zich te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering, een eventuele zwangerschap en het gebruik van andere geneesmiddelen, alcohol of drugs te melden aan de arts, apotheker, drogist en/of therapeut en waakzaam te zijn voor bijwerkingen.

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten door geïnteresseerden is volledig voor eigen verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker. Elke aansprakelijkheid voor eventuele, directe en indirecte, schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten door geïnteresseerden sluit  Yolande van Bilderbeek uit.

 

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten van deze website liggen bij Yolande van Bilderbeek. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Yolande van Bilderbeek.

De gegevens op deze website zijn met zorg samengesteld. De gegevens zijn echter niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Yolande van Bilderbeek kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Indien u Yolande van Bilderbeek attendeert op onjuistheden, zullen deze zo spoedig mogelijk worden verbeterd.

 

Als u niet tevreden bent
Ik vind het belangrijk dat u tevreden bent over mijn dienstverlening, daarom streef ik ernaar u met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dat hoor ik dan graag van u, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken en herhaling van klachten kunnen voorkomen. Bovendien kan ik daardoor ook de kwaliteit van de zorg en dienstverlening verbeteren.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich tot mijn beroepsvereniging NWP of de RBCZ richten.

 

RBCZ Klachtenregeling Alternatieve Behandelwijzen

Heeft u een klacht?
U heeft gekozen voor een natuurlijke behandelmethode. Daarin staat u niet alleen. Naar schatting drie miljoen mensen bezoeken jaarlijks in ons land een natuurgeneeskundige, een acupuncturist, een osteopaat, een homeopaat of een andere alternatieve zorgverlener.

In ons land is iedereen vrij om de behandelmethode te kiezen die men wil. Maar wist u dat iedereen zichzelf ook zorgverlener of therapeut mag noemen? Ook als hij of zij daar in het geheel geen opleiding voor heeft gevolgd?

Gelukkig hoeft dit uw keus niet te bemoeilijken. Er zijn namelijk beroepsorganisaties die de kwaliteit en de betrouwbaarheid van natuurgeneeskundigen en andere alternatieve zorgverleners controleren. Kiest u voor een zorgverlener die bij één van deze organisaties is geregistreerd, dan weet u dat u met een goed opgeleide zorgverlener te maken heeft. En wat belangrijk is: er bestaat een goede klachtenregeling die tot stand is gekomen in samenwerking met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

Bent u ontevreden over de manier waarop u behandeld of bejegend bent, dan kunt u een klacht indienen volgens de in de Wkkgz gestelde klachtenregeling. Leidt de klachtenregeling niet tot een oplossing, dan kunt u de klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie van RBCZ.

Bel me gerust om te overleggen welke behandeling het beste past bij wat u nodig heeft.

Ik ben er om u te helpen, u hoeft het niet alleen te doen…