Wilt u eens langskomen?

Tarieven/vergoedingen

Vergoedingen door zorgverzekering
De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten van een consult voor een natuurgeneeskundig therapeut als u aanvullend bent verzekerd. Ik ben lid van de beroepsvereniging NWP en voor colonhydrotherapie eveneens aangesloten bij de beroepsverenigingen B-CHT (Nederland) en I-Act (Amerika).

Wilt u weten of uw verzekering mijn consulten vergoedt en onder welke voorwaarden, klikt u dan op de volgende link: http://www.nwp-natuurgeneeskunde.nl/verzekeraars.asp of neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. Ook kunt u kijken op de website van Zorgwijzer (www.zorgwijzer.nl/vergoeding/natuurgeneeskunde).

 

Omdat mijn vergoeding onder de aanvullende verzekering valt, wordt het eigen risico niet verbruikt door mijn consulten.

Toelichting tarieven
Na de natuurgeneeskundige intake (zie ‘natuurgeneeskunde’ in het hoofdmenu) wordt een analyse gemaakt hoe u het beste geholpen en ondersteund kunt worden. Aan de hand hiervan ontvangt u een behandelvoorstel ‘op maat’. Hiervoor wordt, indien schriftelijk gerapporteerd, een half uur consultkosten (analyse, uitwerking behandelplan en dossieraanmaak) in rekening gebracht. Deze extra consulttijd wordt op een andere dag gefactureerd dan uw eerste bezoek. In het vervolgconsult bespreken we het voorstel en kan aansluitend met de behandeling worden begonnen.

De intake voor lichaamsgerichte therapieën is afhankelijk van de te volgen therapie. Wij kunnen dit in een kort persoonlijk consult, telefonisch of per mail afstemmen, rekening houdend met uw wensen.

De lengte van de consulten zijn afhankelijk van de gekozen therapievorm(en). U kunt voor meer informatie contact met mij opnemen.

Een kort consult per telefoon of e-mail is bij de lopende behandeling inbegrepen.

Als u verhinderd bent naar een afspraak te komen, kunt u dit tot 48 uur van tevoren kosteloos annuleren of verplaatsen. Als u later afzegt of de afspraak vergeet, worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Hierbij gaat het om de volledige voor u gereserveerde tijd. Deze kosten worden niet door de verzekering vergoed en dient u dus altijd zelf te betalen.

Tarieven per 1 september 2018

Standaard uurtarief €   90,–

Natuurgeneeskundige intake

Bioresonantie (electro-acupunctuur)

€ 135,–  (1,5 uur)
Colonhydrotherapie € 115,00 , de eerste keer € 135,– (incl. verkorte intake)
Vervolgconsult Afhankelijk van de te volgen therapie en duur.
Telefonisch consult Naar tijd berekend, met een minimum van € 25,00.
E-mail consult Naar tijd berekend, met een minimum van € 25,00.

De kosten mogen geen belemmering zijn voor behandeling. In bijzondere gevallen kunnen wij samen naar een oplossing zoeken.

Afspraak verzetten of afzeggen

Als u een gemaakte afspraak wilt verzetten of afzeggen, dient u dit minimaal 48 uur van tevoren te doen via de telefoon, e-mail (dit kan via de annuleringslink in de afspraakbevestiging) of het contactformulier. Afspraken die te laat of niet worden afgezegd en niet worden benut, worden in rekening gebracht.

 

Kortingskaart

Het is mogelijk een kaart te kopen die recht geeft op 10 uur consult of therapie met een korting van 10%.

Bij colonhydrotherapie wordt uitgegaan van een therapieduur van 75 minuten waarop ook 10% korting verkregen kan worden. Informeert u naar de voorwaarden.

 

Het factuurbedrag kunt u contant afrekenen of op factuur betalen binnen 15 dagen.
Voor de betalingsvoorwaarden verwijs ik u naar MediCas:

https://medicas.net/upload/file/BetalingsvoorwaardenMediCas14-01-2013.pdf

 

Bel me gerust om te overleggen welke behandeling het beste past bij wat u nodig heeft.

Ik ben er om u te helpen, u hoeft het niet alleen te doen…