Even voorstellen

Mijn naam is Yolande van Bilderbeek. In mijn praktijk bundel ik mijn voorliefde voor het werken met mensen, de natuur en de (semi)medische wereld met mijn natuurgeneeskundige visie op ziekte en gezondheid.

P1080093 website bij 'even voorstellen'Ziekte zie ik als een signaal van ons lichaam dat er een verstoring is opgetreden op een of meer van de niveaus waarop een mens functioneert, namelijk fysiek, psychisch en sociaal. Door onbalans op te heffen, wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam ondersteund en kan er heling plaatsvinden.

Ontwikkeling
Ik werkte lange tijd in de administratieve en organisatorische sector. Mijn levenspad heeft een andere wending gekregen toen er binnen mijn gezin gezondheidsproblemen ontstonden, waarvoor de reguliere geneeskunde niet afdoende oplossingen kon bieden. Op mijn zoektocht naar gezondheid ben ik terecht gekomen bij alternatieve geneeskunde of, naar mijn mening een betere term, complementaire geneeskunde als aanvulling op het reguliere veld. Deze ontmoeting veranderde mijn kijk op ziekte en gezondheid! Hier begreep ik dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor onze gezondheid en ons niet mogen verschuilen achter de arts of therapeut die het voor ons moet oplossen. Genezing, ontwikkeling en verandering zijn mogelijk als mensen daadwerkelijk verantwoordelijkheid willen nemen voor hun eigen proces en naar zichzelf willen kijken.

Met mijn opgedane levenswijsheid en kennis wil ik vanuit persoonlijke aandacht, een wederzijds respect en vertrouwen mijn cliënten graag begeleiden met een behandelingstraject ‘op maat’ om vanuit hun natuurlijke kracht de eigen weg (weer) te kunnen bewandelen.

Opleidingen en ervaring
Nadat ik lange tijd heb gewerkt in de administratieve en organisatorische sector ben ik me door mijn persoonlijke ervaringen met alternatieve geneeskunde vanaf 2006 gaan richten op complementaire opleidingen. Ik heb me verdiept in energetische behandelwijzen (onder andere EFT en Reiki) en in 2007 heb ik de opleiding tot Colonhydrotherapeut bij Lisette Timmermans in Delft gevolgd. In haar natuurgeneeskundige praktijk heb ik bijna zes jaar lang met veel plezier mensen begeleid op hun pad naar welzijn.

In 2007 ben ik ook gestart met de opleidingen tot Natuurgeneeskundig Therapeut en Lichaamsgerichte Therapie & Counseling (Body & Mind) aan de Hogeschool voor Natuurgeneeskunde Hippocrates in Bloemendaal. Beide opleidingen, inmiddels afgerond, zijn een prachtige aanvulling op elkaar en behelzen samen therapievormen voor de verschillende niveaus waarop een mens functioneert. In 2013 heb ik de opleiding afgerond voor Quantum Bioresonantie bij Nieuwetijdse Geneeswijzen in Oude Wetering. In juni 2016 heb ik de opleiding Medische Basis Kennis voltooid.

Sinds 2012 voer ik mijn eigen praktijk in Rijnsburg, waar ik zowel mijn persoonlijke als vaktechnische ervaringen aanwend om mensen te ondersteunen met betrekking tot hun gezondheid en/of hun levensvisie. Uiteraard blijf ik me continu verdiepen en bekwamen in aanvullende therapieën door het volgen van scholing. Door deel te nemen aan verschillende intervisiegroepen blijf ik me zowel beroepsmatig als persoonlijk ontwikkelen.

Ik geef onder andere lezingen op het gebied van Natuurgeneeskunde, verzorg cursussen voor massage en Reiki en organiseer workshops voor groepen op aanvraag. Voor informatie verwijs ik u graag naar het kopje ‘Cursussen’ in het hoofdmenu.

Ik ben lid van de beroepsvereniging NWP (Nederlandse Werkgroep Praktizijns in de natuurlijke geneeskunst) en voor colonhydrotherapie eveneens aangesloten bij de beroepsverenigingen B-CHT (Nederland) en I-Act (Amerika).

In het samenwerkingsverband ‘Bewust Bollenstreek’ (https://www.bewustbollenstreek.nl/) neem ik mijn eigen plek in tussen collega-therapeuten van verschillende disciplines. Samenwerken en waar nodig doorverwijzen vind ik belangrijk om mensen de beste kans op welzijn en genezing te bieden. Kijkt u gerust eens op deze website voor een breed aanbod van complementaire zorg.

 

DISCLAIMER
Ik ben geen arts of medicus en zal nooit de plaats innemen van medische professionals of zorgprofessionals. Ik zal nooit een medisch advies uitbrengen of een medische diagnose stellen. Natuurgeneeskunde en hieraan gerelateerde behandelingen kunnen wel een uitstekende aanvulling zijn op reguliere (medische) behandelingen.

Lees de volledige disclaimer onder het kopje ‘Tarieven’.