CORONA-VIRUS afwachten of zelf iets doen?

CORONA-VIRUS afwachten? We leven in een bijzondere tijd! Of we willen of niet, we moeten wel meebewegen, ons aanpassen, voor onszelf én voor het algemeen belang. Dit geeft op allerlei niveaus (emotioneel, fysiek en financieel) onzekerheid, stress en zorgen. Je hoeft...